Работещите родители вече няма да могат да си прехвърлят един на друг 6-те месеца неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г., става ясно от приетите вчера от МС промени в наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Според Кодекса на труда всеки от осигурените родители, след като изтече годината майчинство и обезщетението за гледане на дете от 1 до 2 години, има право на по 6 месеца неплатен отпуск, докато хлапето навърши 8 години.

Досега наредбата даваше възможност единият родител да ползва целия отпуск от 12 месеца със съгласието на другия. Правителството обаче тихомълком отмени тази опция без всякакви мотиви, личи от доклада на социалното министерство. Според експерти промяната е наложена заради бизнеса, тъй като работодателят, при когото работи служителят с 12-те месеца отпуск, е в по-неблагоприятна ситуация от колегата си с другия родител.

Промените в наредбата се наложиха заради измененията в КТ от юли м.г. и февруари 2011 г. за новия ред за отпуските, в които вече ще се излиза по задължителен график. От тях става ясно, че работодателят може да вкарва в графика, когато той си поиска, новопостъпилите работници, тези, които не са се включили, въпреки че са били поканени, както и завърналите се на работа след друг вид отпуск след утвърждаването на графика. Това трябва да стане до 31 декември на предходната година, а за тази по изключение до 31 март.

Новите правила в наредбата пак не вкарват кой знае какъв ред в ползването на платената почивка. Те не решават най-дискутирания въпрос - как ще се променя графикът. Записано е само, че при възникване на конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер графикът може да се изменя по реда на неговото утвърждаване, т.е. да се обсъжда всяка промяна със синдикатите и представителите на работниците.

Не е ясно какво трябва да направи човек, който по лични причини или заради болнични например не успее да излезе в отпуск по график. Не става ясно и какво значи уважителни причини, по които работникът има право да поиска до 10 дни прехвърляне на отпуск за следваща година.

Бумащина

С благородния мотив за по-добър контрол новите разпоредби увеличават многократно административната тежест, от което се притесняваше бизнесът. Сега всеки работодател трябва да води документация за платения отпуск на служителите си, която да съдържа информация за ползването, прекъсването и отлагането му и причините за това, какви възнаграждения са изплатени за него и какви обезщетения при напускане.

В наредбата е записано още, че графикът трябва да съдържа трите имена на работника, заеманата длъжност, звеното, в което работи, продължителността на отпуска в работни дни, началната и крайната дата на ползването му, календарната година, за която се отнася, както и други данни, свързани с ползването му. Въпреки обещанието да улесни бизнеса с готов формуляр социалното министерство не е подготвило такъв. МС прие вчера и промени в закона за държавния служител, с които и за тази категория се въвежда график.