По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2019 година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12,9% спрямо същото тримесечие на предходната година, като това представлява рязко ускоряване спрямо темпото на растеж от едва 5,1% в края на миналата година.

Увеличаването в индустрията е с 11,4%, в сектора на услугите - с 13,1% и в строителството - с 8,4 на сто, след като четвъртото тримесечие на миналата година бяха отчетени доста по-скромни повишения съответно със 7,7%, с 3,6% и с 2,2 на сто.

По икономически дейности през периода януари - март 2019 година най-висок ръст на общите разходи за труд в България спрямо същия период на 2018-а година е регистриран в икономическите сектори "Образование" - с цели 17,9%, в "Други дейности" - със 17,7% и в "Операции с недвижими имоти" - с 16,9%.

Разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през първото тримесечие на годината пък се увеличават с 12,7% след растеж с едва 4,8% в края на миналата година, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 13,8% след тяхно повишение с 6,8% през последното тримесечие на 2018-а година.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо първото тримесечие на 2018-а година варират от повишение с цели 18,3% за "Други дейности" до увеличение с 8,3% за сектор "Строителство".