На днешното си заседание Министерски съвет прие бюджета за държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година.

В него е разписано увеличаване размера на вноската за пенсии с 1,8% от 1 януари 2011 година, като това ще доведе до допълнителни приходи в бюджета на ДОО с близо 373 милиона лева, заяви след заседанието на кабинета социалният министър Тотю Младенов.

Вноската за фонд "Гарантиране на вземанията на работниците и служителите", която е 0,1% става 0% за следващите 3 години, тъй като в този фонд има натрупани над 200 милиона лева.

В проектобюджета на ДОО за следващата година е заложено увеличение от 6,3% на средния осигурителен доход спрямо очакваното равнище за тази година или 609, 86 лева.

Въвеждат се диференцирани минимални нива на осигуряване за самоосигуряващите лица спрямо облагаемия им доход за 2009 година - 420 лева, 450 лева, 500 лева и 550 лева.

Земеделските производители и тютюнопроизводителите ще се самоосигуряват на 240 лева. Удължава се с една година новият режим на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност. В първите 3 дни работодателят ще изплаща болничните в размер на 70% от осигурителния доход. От четвъртия ден те ще се изплащат от НОИ.

Отменя се максималният размер на обезщетението на безработица и се изчислява на база на 60% от осигурителния доход на лицето, преди то да изгуби работата си. Увеличава се минималният дневен размер на обезщетението за безработица от 6 лева на 7,2 лева. Договарянето на по-високи осигурителни прагове по икономически дейности и основни групи професии ще доведе до нарастване на приходите от осигурителни вноски със 110 милиона лева спрямо тази година.

Следващата седмица се очаква кабинетът да приеме и промените в Кодекса за социално осигуряване, а тази събота ще има заседание на НСТС.

По настояване на синдикатите в Кодекса за социално осигуряване ще бъде записано по отношение на категорийните работници, че ще бъде изграден солидарен фонд за ранно пенсиониране в ДОО под управлението на НОИ по примера на учителския пенсионен фонд. До края на 2010 г. ще се приемат необходимите промени.

От 1 януари 2011 година вноските за работещите при условията на първа и втора категория труд ще постъпват в новосъздадения фонд. От него ще се изплащат пенсиите на всички, които отговарят на условията за ранно пенсиониране. Активите от професионалните фондове ще преминат в новосъздадения фонд под наблюдението на КФН.

"Хората не са виновни с нищо, че някои преди 10 години е направил така, че в момента те да имат проблеми и държавата е длъжна да се намеси в тази ситуация. Ранното пенсиониране няма нищо общо с допълнителното пенсионно осигуряване", коментира министър Младенов.

Вдигането на осигурителния стаж се предлага да започне от 2015 година с по четири месеца на година до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете. След като приключи вдигането на осигурителния стаж, започва вдигането на възрастта за пенсиониране и за жените, и за мъжете с по шест месеца на година, докато достигне 63 години за жените и 65 години за мъжете, както и до достигането на 67 години на хората, които нямат достатъчно стаж.

Възрастта за пенсиониране на категорийните работници ще нараства от 2017 година. Така пенсионният фонд ще се стабилизира през 2017 година. Тогава ще започне да расте коефициентът за тежест за пенсиите с 1.2%. 2025 година се очаква да се достигне 65% заместващ доход от пенсия спрямо заплата и до 2032 година системата е устойчива и балансирана с възможност за по-високи пенсии.

От 2032 година ще започне да се компенсира дефицитът в осигурителната система с натрупаните средства в сребърния фонд, които в момента са около 1.7 млрд. лева.

Тотю Младенов уточни днес и, че се очаква на базата на разписаното в бюджета на ДОО за 2011 година дефицитът в НОИ да намалее с над 460 милиона лева. В момента той е около 2,1 милиарда лева.

Служителите от НОИ ще напуснат ТЕЛК-овете и ще се засили капацитета в НОИ на хората, които ще потвърждават медицинската експертиза, изтъкна още министърът.