С 5 милиона лева се увеличава бюджетът на схемата "Родители в заетост". Това ще позволи на още 4 хиляди семейства да наемат детегледачка, ако детето им не е прието в детска градина или ясла.

50 милиона лева допълнително се осигуряват от Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" за субсидирана заетост на хора с увреждания. Средствата са одобрени от Комитета за наблюдение над програмата. 

Заради големия интерес към родители в заетост се осигуряват допълнителните средства. Досега близо 5000 семейства са кандидатствали и така работа като детегледачки е осигурена на 4200 безработни. Към края на юли ще се отвори новият прием, каза зам.-социалният министър Зорница Русинова: 

"Ще оставим програмата отворена до края на програмния период. Т.е. в момента, в който един родител има необходимост да се обърне към Агенцията по заетостта, ще го направи, а не само кампанийно, така както досега". 

Подчертан е интересът на бизнеса да наема хора с увреждания по схемата "Обучение и заетост", където с европейските средства се осигурява заплатата на наетия човек за 2 години. С отпуснатите 50 милиона лева общият бюджет на схемата е 200 милиона лева. 

"Като това ще даде възможност на допълнителни близо 5000 човека, които ще могат да намерят своята трайна интеграция на пазара на труда. До момента са обявени близо 11 000 работни места за хора с увреждания".

Близо 13 милиона лева от Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" допълнително ще получат до края на следващата година 62 общини. Заместник социалният министър Зорница Русинова обясни, че средствата са за създадените по проект на Световната банка центровете за здравна, социална и образователна подкрепа на деца на деца и семейства.

"И така ще можем 40 хиляди деца да обхванем в тези услуги. Те са хубав пример, в който виждаме, че когато едно дете, ходейки на детска градина, има определени затруднения или се нуждае от рехабилитация, или има нужда от подкрепа цялото семейство, когато е комплексна, тогава има най-голям ефект. Това е смисълът и на новия Закон за социалните услуги".

Русинова поясни, че законът влиза в сила от началото на следващата година, когато ще заработи и нова агенция, която ще следи дали бюджетните средства за социалните услуги се използват законосъобразно и дали се спазват стандартите за качеството. За обучение на служителите в новата структура, на  доставчиците, и за нова електронна система за контрол се отпускат 8 милиона лева от Оперативната програма "Човешки ресурси".