Правителството реши да продължи консервативния си подход по отношение на средствата в Сребърния фонд през следващите 2 години, като прие Дългосрочната инвестиционна политика на фонда и Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата.

Двата документа са одобрени от Управителния съвет на Фонда, като ще продължат да се спазват „принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност“.

Аргументите на правителството са, че настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск, поради което като най-добра алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда се счита продължението отново да бъде под формата на депозит в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея.

Правителството одобри Бюджет 2020

От създаването си досега акумулираният ресурс на „Сребърния фонд“ се намира в отделна сметка в Българската народна банка и е част от фискалния резерв на страната.

iStock
iStock

Според кабинета, одобреният консервативен подход ще гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари.

Какво трябва да се промени в пенсионната ни система

Така ще се избегне риска от намаляване средствата на Фонда, което е неприемливо от гледна точка на основната му функция, мотивира решението си правителството.

Двата стратегически документа ще бъдат актуализирани ежегодно, в съответствие с тенденциите на финансовите пазари и при оценка на риска.

Бизнесът от години настоява постъпленията в Сребърния фонд да „се подкрепят“ с допълнителни източници, но към момента няма движение в тази посока.

Вижте с колко вдигат пенсиите и заплатите догодина

Към края на септември 2019 г.във Фонда, който трябва да гарантира устойчивостта на цялата пенсионна система след 2021 г., има едва 3.12 млрд. лв.

За 5 години в „Сребърния фонд“ са натрупани едва 670 млн. лв., като след 2012 г. няма приходи от лихви по седмичните депозити в БНБ.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg