Въпреки покачващата се средна възраст на пенсиониране, осигурителният стаж на пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (в т.ч. пенсии, отпуснати по общия ред) намалява.

С най-голям осигурителен стаж при тези ползвали специален ред на пенсиониране, превърнат към трета категория труд, са хората, работили първа, втора категория или при условията на подземен труд, а с най-малък – тези с новоотпусната пенсия при непълен осигурителен стаж.

През периода 2019-2022 г. продължи повишаването на необходимите навършена минимална възраст и определен осигурителен стаж за отпускането на всички видове лични пенсии за ОСВ, включително и тази с пълен осигурителен стаж, показват данни на НОИ.

Според експертите това е довела до покачването и на средната „ефективна възраст на пенсиониране“ при всички пенсии за осигурителен стаж и възраст - ОСВ от фонд „Пенсии“ на ДОО, отпуснати при специални условия. Най-голямо е повишението на средната възраст при пенсионерите с новоотпусната лична пенсия за ОСВ на балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации. От 47,39 години през 2019 г. тя нараства на 49,08 години през 2022 г.

При пенсионерите с новоотпусната лична пенсия при непълен осигурителен стаж средната възраст се повишава от 66,76 години през 2019 г. до 67,74 години през 2022 г.

Средната възраст на пенсиониралите се през 2022 г. с лична пенсия за ОСВ лица, полагали труд при условията на първа, втора категория или при условията на подземен труд, е 59,11 години, при 58,15 години през 2019 г., а на тези с пенсия в намален размер - 62,48 години при 62,20 години в началото на периода.

Възрастта за пенсия ще се увеличи с две години

Същевременно средната възраст на пенсиониралите се през 2022 г. с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж е 63,34 години при 63,24 години през 2019 г.

За разлика от средната възраст, която се повишава през разглеждания период, при средния осигурителен стаж при пенсиите за ОСВ от фонд „Пенсии“ на ДОО, отпуснати при специални условия на пенсиониране, се отчита понижение.

istock

Само при пенсионерите с новоотпусната лична пенсия в намален размер има леко нарастване, като при тях средният осигурителен стаж се повишава от 39,47 години през 2019 г. на 40,40 години през 2022 г. От всички лични пенсии за ОСВ, отпуснати при специални условия на пенсиониране, с най-малък среден осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, са пенсионерите с пенсия при непълен осигурителен стаж, а с най-голям – работилите първа, втора категория или при условията на подземен труд.

От данните е видно, че средният осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, при пенсионерите с новоотпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж през целия разглеждан период е малко над 38 години.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg