Пенсионирането представлява етап в живота на всеки работник, но често се появява въпросът – можем ли да се пенсионираме по-рано?

В този текст експертът по трудово право д-р Тодор Капитанов ще разгледа изискванията и възможностите според закона за "закупуването" на осигурителен стаж.

Работниците и служителите определено живеят със съвременни предизвикателства като стрес, умора и баланс между работа и личен живот, които насочват вниманието към идеята за прекратяване на професионалната кариера преди стандартната възраст за пенсиониране.

Какво да направите, за да се пенсионирате

Закупуването“ на осигурителен стаж е сложен процес, изискващ баланс между финансови възможности, лични амбиции и подготовка за предизвикателствата. Важно е да се обърне внимание на всички аспекти, за да се изгради структуриран и реалистичен план и да се вземе информирано решение, което отразява индивидуалните желания и обстоятелства на всеки един работник. „Закупуването“ на стажа може да бъде инвестиция в свобода и качество на живот, но и изисква отговорност и подготовка за новата глава от живота.

Макар и възможността да съществува, от значение е да се спазват изискванията на закона и да се разглеждат всички възможности за "закупуване" на осигурителен стаж. Решението изисква внимание към подробностите на социалната законодателна рамка и индивидуалната ситуация на всеки работник.

istock
istock

Като цяло спрямо закона не бихте могли да придобиете право на пенсия без да имате навършени необходимите възраст и осигурителен стаж и/или да отговаряте на условията за пенсиониране на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО). В закона обаче са предвидени следните възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж:

Две години стаж не стигат за пенсия

- за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование. Например, ако работник или служител е прекарал 4 години в университета и след това работил 25 години в частна компания. Когато реши да се пенсионира, той може да включи тези 4 години от университета към своя осигурителен стаж.

- за времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор". Например, ако работник или служител е завършил докторантура и след това работи като учен в научен институт. Тя може да вземе периода на докторантурата си предвид за осигурителен стаж при пенсионирането си.

- до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред. Например ако работник или служител има стаж от 30 години, но му липсват 3 години за пълния осигурителен стаж за пенсиониране. Той може да "закупи" тези 3 години, плащайки допълнителни осигурителни вноски.

Следва да се отбележи, че осигурителният доход за времето, за което е “закупен” осигурителен стаж, не се взема предвид при изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсионера. Информирането на гражданите за този аспект на социалната законодателна рамка е от ключово значение, за да могат да вземат информирани решения относно своето бъдеще и финансова сигурност след пенсионирането си.

Справка:

чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg