Два варианта за промени в условията за придобиване на право на пенсия ще бъдат подложени на обществена дискусия, каза на пресконференция министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Предвижда се промяната да влезе в сила от началото на 2012 г. Дотогава целите ще бъдат насочени към стабилизиране на пазара на труда, отбеляза министърът.   

Един от вариантите е от 1 януари 2012 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст да се придобива при 40 години осигурителен стаж - за мъжете, и 37 години осигурителен стаж - за жените, и минимална възраст за пенсиониране 63 години - за мъжете,  и 60 години - за жените.

Сега осигурителният стаж за мъжете е 37 години, а за жените - 34 години. По данни на Националния осигурителен институт (НОИ) средната продължителност на осигурителния стаж на пенсионерите, трета категория труд, с пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати през 2008 г., е 38.5 години - за мъжете, и 35.8 години - за жените.   

От 1 януари 2015 г. се предвижда постепенно увеличение на необходимия осигурителен стаж за жените с по шест месеца на всяка календарна година до 2020 г., за да се изравни техният стаж с този на мъжете.   

Ще се предвиди и възможността за придобиване на право на пенсия в намален размер за лица, които са навършили пенсионната възраст, но на които не им достигат до три години осигурителен стаж. В тези случаи намалението на пенсията ще е с 2.5 на сто за всяка недостигаща година стаж, отбеляза министър Младенов.   

Този вариант на промяна предвижда и бонус за лицата, изпълнили условия за години възраст и години осигурителен стаж, които продължават да работят, без да са се пенсионирали. Предвижда се и възможност за купуване на стаж от лицата, завършили висше или полувисше образование.    

За осигурителен стаж се зачита и времето на платен и неплатен отпуск за бременност и раждане и отглеждане на малко дете, времето през което лицето е получавало обезщетение за безработица, както и периодът за наборна или мирновременна алтернативна служба, отбелязаха от МТСП.

По думите на министъра този вариант отговаря на една от целите на Лисабонската стратегия за удължаване на трудовия живот и активно стареене.   

Вторият вариант, който ще бъде подложен на дискусия, предвижда повишаване на възрастта за пенсиониране за жените от началото на 2012 г. с четири месеца за всяка календарна година до достигане на 63 г. през 2019 г. Предвижда се от 2021 г. едновременно увеличаване на пенсионната възраст за жените и мъжете с четири месеца на година до достигане на 65-годишна възраст.

За придобиване на право на пенсия ще се изискват не по-малко от 37 години осигурителен стаж за жените и мъжете. Този вариант предлага по-плавен преход към нарастване на пенсионната възраст поради влошения здравен статус на българите, ниската икономическа активност и заетост, отбеляза министърът.   

Като предложения на експертите на консултативния съвет, могат да се появят и други варианти, които също ще бъдат подложени на обсъждане. Всяка предлагана промяна е подкрепена с краткосрочни и дългосрочни разчети за ефекта върху финансовото състояние на държавното обществено осигуряване и неговите фондове, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Христина Митрева.   

В отговор на журналистически въпрос тя изрази мнение, че първият предлаган вариант за промени в пенсионната възраст е по-приемлив за хората, тъй като много голяма част от тези, на които предстои пенсиониране, вече имат предлагания стаж. По думите й този вариант е и по-гъвкав с допълнителните възможности и бонуси, които предлага.