Над 140 млн. лв. такси са платили осигурените за втора и трета пенсия на компаниите, които управляват допълнителните им пари за старини. Това показват предварителните данни на Комисията за финансов надзор за миналата година. 41 на сто от сумата е влязла в пенсионните компании под формата на 5-процентна удръжка, която досега се правеше от всяка вноска, която влиза по сметката на клиентите.

Най-голямата сума обаче клиентите са платили за т.нар. инвестиционна такса – 79,3 млн. лв. Тя е се отчислява от пенсионноосигурителните дружества от постигнатия доход при инвестирането на парите на осигурените и е в размер на 1 на сто.

В сравнение с предходната година събраните такси от деветте пенсионни компании на нашия пазара са скочили с 16,5 млн. лв., което в проценти прави над 13 на сто. Естествено, над 99% от общата сума на таксите идват от най-масовите фондове – универсалните, в които се осигуряват родените след 31 декември 1959 г. На практика таксите са основен източник на приходи за пенсионните компании – над 80% от тях.

Експерти нееднократно предупреждаваха, че таксите изяждат от бъдещата пенсия. Често се дава пример с инвестиционната такса от 1%, която според изчисления на Световната банка у нас опреди десетина години, води до спад с 20 на сто на пенсията в края на осигурителния период на клиента.

Таксите, събирани от пенсионните компании нарастваха всяка изминала година досега в резултат на увеличението на парите, които влизат в управляваните от тях фондове. От 2016 г. обаче това нарастване трябва да спре или поне да се забави. След дълго отлагане намалението на таксите на пенсионно осигурителните дружества най-накрая стана факт.

От 1 януари таксата от всяка постъпваща вноска пада от 5% на 4,5 на сто. Тя трябва да намалява всяка година до 2019 г., когато ще стане 3,75%. Инвестиционната такса тази година вече е 0,9%, като от 2019 г. ще е 0,75%. Таксата за смяна на фонда отпадна. Такава ще се дължи само ако осигуреният реши да прехвърли партидата си в друг фонд в ЕС. Позволеният й размер е 10 лв.

Данните на КФН сочат още, че пенсионните компании са завършили миналата година на плюс с 48,6 млн. лв., колкото е чистата им печалба. За година тя е скочила с малко над 8 млн. лв.