Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер през ноември е 826,69 лв. Той е с 1,71 лв. по-висок от този през октомври същата година и с 95,44 лв. (13,1%) по-висок в сравнение със същия месец на 2022 г.
Средната пенсия за осигурителен стаж и възраст вече е 909,13 лв. и е по-висока от тази за октомври 2023 г. с 2,01 лв. спрямо година по-рано размерът й нараства със 106,79 лв. (13,3%).

Към 30 ноември 2023 г. общият размер на отчетените приходи е 10,246 млрд. лв., което представлява 91,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1,225 млрд. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г., показват данните на НОИ за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института.

Общо отчетените разходи възлизат на 19,647 млрд. лв. или 90,2% от заложените в плана за годината. Разходите са с 3,321 млрд. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Вдигат възрастта и стажа за пенсия

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 17,432,8 млрд. лв. Този вид разходи са с 3,381 млрд. лв. или с 24,1% повече спрямо същия период на 2022 г. Броят на пенсионерите за месец ноември 2023 г. е с 3084 повече в сравнение със същия период на предходната година

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване (КСО), които към 30 ноември са в размер на 2,067 млрд. лв., което е 83,8% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи са с 83,5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2022 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО за целия период е 9,413 млрд. лв.
.

istock
istock

Учителски пенсионен фонд
 

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 ноември са в размер на 96,1 млн. лв., което представлява 89,7% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 8,7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.
Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към края на ноември са 79,4 млн. лв., което представлява 87,7% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 16,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.
 
Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
 

Отчетените приходи към 30 ноември са в размер на 2,344 млн. лв., което представлява 106,6% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 163,2 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи са в размер на 2,686 млн. лв., което представлява 56,3% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 1 539,2 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg