Служителите на МВР ще получават пари над заплатата си за наем, става ясно от проектонаредба, качена на сайта на ведомството. Най-високата сума е 177 лв. месечно за квартира, но условието е да е родител на три деца. 

Освен това служителите трябва да живеят в София, Пловдив, Варна, Бургас или Русе, за да вземат повече средства. В противен случай сумите падат - съответно на 161, 113 и 105 лв. за най-малките населени места. 

Максимумът, който може да получи живеещ самостоятелно в столицата, е 47 лв. За семейство без деца се отпускат до 63 лв., за двама родители с едно дете - 127 лв., а ако децата са две - 151 лв. месечно. За по-малките населени места сумите са по-ниски. 

За да получават тези пари, служителите на МВР ще трябва да подават специални декларации, към които да приложат копие от договора за сключен наем. Освен това трябва да са преместени в друг град заради службата си. Това обаче не са всички условия.

Наемателите или техни съпрузи не трябва да притежават жилище в същия град или да живеят във ведомствено. Договор за наем не може да се сключва с роднини. Парите за тези месечни компенсации ще се осигуряват от бюджета на МВР. 

В мотивите към наредбата обаче не е уточнено нито какви суми се харчат по това перо, нито приблизителният брой на служителите, които се ползват от тази социална придобивка. 

В МВР ще оценяват компетентността и приноса на служителите си по петобалната система, става ясно пък от проектонаредба за допълнителното заплащанe. По критерия компетентност полицаите ще получават най-високата оценка, "когато изпълнението на служебните дейности и компетентността надвишават изискванията за длъжността", става ясно от наредбата. 

По сходен начин стоят нещата и по линия на приноса. Наредбата уточнява, че под принос нормотворците на МВР разбират "индивидуалния резултат на държавния служител при изпълнение на служебните дейности". 

Най-високата оценка ще се получава, "когато постигнатите резултати в служебната дейност надхвърлят 100% от предварително планираните цели". Но не се разбира по колко пари допълнително ще се получават, тъй като сумите ще се определят с нарочна министерска заповед.