Поне 1/5 от работещите българи са в сивия сектор на икономиката и полагат труд на черно под една или друга форма. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата съвместно с КТ "Подкрепа", изготвено с финансиране по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Авторите претендират то да е най-мащабното у нас по темата - препитани са 6337 работодатели и заети от цялата страна в 10 икономически сектора и дейности в края на 2009 г. и началото на 2010 г.

Близо 8% от хората работят без договор с работодател, показва проучването. Те са основно в хотелиерството и ресторантьорството, строителството и шивашката промишленост. Още 8.5% пък признават, че в договора не е записана цялата им заплата и вземат част от нея на ръка.

Повече от 1/3 от анкетираните се оплакват, че допълнителният им труд не се заплаща или се плаща само частично. В сектор "Транспорт" това нарушение е масово - при 44.3% от анкетираните.

Делът на нерегламентираните плащания на труда в по-слабо развитата икономически Северна България е два пъти по-висок, отколкото в Южна, показва проучването. Най-тежко е положението в областите Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Търговище и Разград. Там с договори работят едва 83.5% от хората.

Хотелиерството и ресторантьорството пък водят черната статистика по сектори. Тук почти 14% работят без договор. Нерегламентираните форми на плащане са 14.5% от всички. При строителството и транспорта този дял е около 12%. В хотели и ресторанти най-често бавят или не плащат осигуровки - 13.4% от работодателите. В шивашката промишленост нарушителите са около 10%.

Като цяло половината държава се осигурява на възможния по закон минимум - 46.8% от хората са наети на минималните осигурителни прагове. Най-масово трудовите правоотношения се нарушават в микропредприятията със заети до 10 души, където едва в 76.5% от случаите заплатата се изплаща изцяло и без проблем по договор. В предприятията с над 250 души близо 93% от заетите работят с договор.

Различни изследвания досега оценяваха дела на сивата икономика на около 30%.