Българите да получават нов вид доброволен пенсионен продукт, предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване. С тях се урежда нов вид доброволен пенсионен фонд - доброволен пенсионен фонд за паневропейски персонален пенсионен продукт или ПЕПП. Идеята е пенсионни фондове от други страни в ЕС могат да могат да оперират на нашия пазар и да изплащат допълнителни пенсии, на хората, които се осигуряват в тях.

Средствата на хората, които сключат договор за ПЕПП, ще бъдат обособени и управлявани в доброволен пенсионен фонд. За управлението му се изисква издаването на разрешение от Комисията за финансов надзор (както и при останалите фондове за допълнително пенсионно осигуряване) за проверка на съответствието на пенсионноосигурителните дружества с нормативните изисквания и тяхната информационна и кадрова обезпеченост с оглед защита на интересите на осигурените по осигурените, пише в мотивите към законопроекта.

По отношение на фазата на натрупване е въведено изискване човекът, който започва да внася осигуровки за втора пенсия в такъв фонд, да има навършени 16 години, което е приложимо и за доброволните пенсионни фондове.

По отношение на фазата на изплащане са предвидени сходни условия с тези, предвидени за националния доброволен пенсионен продукт, т.е. плащанията по ПЕПП могат да започнат щом човекът придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Как да проверим натрупалите се пари по партидата ни в пенсионен фонд

Изплащането може да започне и по-рано при желание на осигуреното лице, когато то не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (например, при липса на достатъчно натрупан осигурителен стаж) и при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия или до 5 години преди навършване на тази възраст.

istock
istock

Европейската пенсия ще може да се наследява. В договора ще бъдат определени лицата,  които имат право на едно или повече плащания при смърт на осигуреното лице. Когато в договора няма посочени такива, дължимите средства се изплащат съгласно Закона за наследството. Формата и размера на плащанията, които имат право да получат наследниците, се определят в договора за ПЕПП.

Осигурителните партиди за европейска пенсия ще са лични и могат да се прехвърлят както между различни дружества в България, така и към фондове в друга държава от ЕС. Прехвърляне на партидата за европейска пенсия да може да се извършва веднъж на 5 години, предвижда проектът.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg