Националният осигурителен институт е преизчислил служебно 294 065 пенсии на работещи пенсионери от 1 април тази година. Това показват данни на института, публикувани в бюлетина му.  показват данните на Националния осигурителен институт.

Служебното преизчисляване на пенсиите от 1 април 2021 г. става на базата на наличните данни в информационната система и регистрите на НОИ за времето до 31.12.2020 г. и обхвана лицата, получаващи пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, посочват от НОИ. Броят на преизчислените пенсии през 2021 г. надвиши броя на пенсиите, служебно преизчислени по реда на временната мярка година по-рано, когато бяха преизчислени над 260 000 пенсии.

С промените в пенсионното законодателство, направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО за 2021 г.), изцяло бе изменена разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), регламентираща двата начина за преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност (пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест), а именно:

• служебно преизчисляване на пенсиите, което се извършва с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията;

• ежегодно преизчисляване на пенсиите, въз основа на подадено заявление от пенсионера, което се извършва с допълнително придобитите от него осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията.


Растат разходите за пенсии

Данните сочат, че териториалното поделение на НОИ, в което служебно са преизчислени най-голям брой пенсии, е ТП на НОИ – София-град. Това се дължи на факта, че в него се обработват пенсионните досиета на най-голям брой пенсионери и живеят най-много работещи възрастни хора. От общо 60 998 преизчислени пенсии в София 39 581 са за осигурителен стаж и възраст, 21 315 са за инвалидност поради общо заболяване, а 102 - за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, съобщават от НОИ.

iStock
iStock

Като изключим София, по над 10 хиляди служебно преизчислени пенсии са отчетени и в други девет по-големи градове в страната, в 5 са преизчислени над 12 хил., а в други 3 - над 15 хил. Най-малък пък е броят им в Търговище, Видин и Разград.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg