Разходи за пенсии в бюджета на Държавното обществен осигуряване за 2020 г. са 11 138 451 хил. лв. Това показват данни на Националния осигурителен институт.

Те са с 560 783 хил. лв. или 5,3 на сто повече от планираните и с 1 277 293 хил. лв. (13,0 на сто) повече от отчетените през 2019 г. Ако обаче не се включат изплатените еднократни допълнителни суми към пенсиите от 50 лева, които за 2020 г. са в размер на 583 270 хил. лв., отчетеният разход за пенсии е с 22 486 хил. лв. или 0,2 на сто по-нисък от плана.

В периода от 2014 г. до 2019 г. относителният дял на разходите за пенсии от БВП намалява с 1,5 процентни пункта (п.п.) от 9,7% до 8,2%. За 2020 г. техният относителен дял от БВП нарасна до 9,4 на сто.

Броят на пенсионерите към 31 декември 2020 г. е 2 112 916, като спрямо 31 декември 2019 г. той е намалял с 22 920 (1,1 на сто).

Броят на изплащаните пенсии към 31 декември 2020 г. е 2 127 775, което е намаление с 23 990 (1,1 на сто) спрямо броя на пенсиите към 31 декември 2019 г. Причината за това намаление е отчетеният спад в броя на пенсионерите, който е резултат както на по-стриктните условия за достъп до пенсия, така и на неблагоприятните демографски процеси през втората половина на 2020 г.

istock
istock

Средната пенсия за 2020 г. е 437,17 лв. Номиналното тя нараства с 14,1 на сто, а реалното й увеличение е с 12,8 на сто, при средногодишна инфлация в страната от 1,2 на сто за 2020 г.

Половината пенсионери с еднаква пенсия, независимо от стажа

Отчетеният среден размер на пенсията без изплатените еднократни допълнителни суми за 2020 г. е 414,61 лв. През 2020 г. брутният и нетният коефициент на заместване на дохода от пенсията са съответно 40,9 на сто и 52,7 на сто.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg