Правителството предлага промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, които ще влязат в сила със задна дата – от 1 януари 2024 г.

Те  предвиждат хората, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове да се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.

Осигурителните вноски за рисковете са изцяло за тяхна сметка и се дължат в размерите за фонд „Пенсии“ върху месечен осигурителен доход в размер на половината от минималната работна заплата за страната за съответния месец.

Сумите се внасят от съответното държавно предприятие по Закона за горите, издало позволителното за събиране, до 25-о число на месеца, за който се отнасят, пише в наредбата.

Промените в нея се налагат заради приети изменения в Кодекса за социално осигуряван, които са в сила от 1 януари 2024 г., с които се регламентира нова група осигурени лица, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове.

Предлагат промени в данъците върху доходите ни

Създаден е нов член в кодекса, който задължава хората, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове задължително да се осигуряват изцяло за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху месечен осигурителен доход в размер на половината от минималната работна заплата за страната.

istock
istock

Освен това с промени в КСО е изменено наименованието на обезщетението за отглеждане на малко дете и е регламентирано ново право на бащата (осиновителя) на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. В тази връзка се предлагат промени в наредбата, чрез които се прецизира наименованието на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и се включва новият вид обезщетение за бащите. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase