Приети са мерки за облекчаване на вноса на работници от страни извън Европейския съюз, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. По данни на Агенцията по заетостта граждани от 35 държави работят в България.

В челната тройка са Украйна, Молдова и Киргизстан. Увеличават се квалифицираните работници, които идват у нас със синя карта на ЕС. С около 30% спрямо миналата година нараства и броят на сезонните работници, които са над 10 200 и се трудят основно в туризма.

"Министерството на труда и социалната политика работи активно и по линия на подготовка на спогодби за регулиране на трудовата миграция. Към момента такива документи са подписани с Армения и Молдова. Водят се преговори с Украйна, Беларус и Грузия", каза министър Петков.

Службите по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към посолствата на България в Австрия, Швейцария, Гърция, Кипър, Обединеното Кралство, Ирландия, Испания  и Германия са предоставили общо над 1 500 консултации на български граждани и компании през първото полугодие на 2019 г. За същия период те са провели 28 информационни дни и са участвали в подготовката на 4 кариерни форума, съобщиха още от Министерството на труда и социалната политика, позовавайки се на министър Бисер Петков.

По думите му това е една от политиките на ведомството за преодоляването на предизвикателствата, свързани с недостига на работна сила. Те са насочени към създаване на мотивации на сънародниците ни в чужбина да се върнат да работят в България, както и към активирането на икономически неактивните българи. Като акцент в работата на службите по трудови и социални въпроси, министър Петков посочва организирането на кариерни форуми във Виена, Лондон, Кьолн и Мюнхен, в които има концентрация на български студенти.

Министър Петков представи актуалното състояние на пазара на труда.

"Безработицата в България е на рекордно ниско ниво, което е резултат от възходящо развиващата се икономика и нарастващата заетост. Положителни тенденции са и намаляването на дела на продължително безработните и на безработните младежи", каза Петков.

Той посочи, че темпът на нарастване на средната заплата в България през последните години изпреварва средния ръст за ЕС.

"През първото тримесечие на 2019 г. националната статистика отчете, че средното възнаграждение у нас е 1208 лв. В някои сектори като информационните технологии заплащането е конкурентно на останалите страни от ЕС", добави министър Петков.