Работници в хранително-вкусовата промишленост, строители, шивачи и готвачи са сред най-търсените служители от бизнеса. Това показват резултатите от национално проучване на Агенцията по заетостта.

Работодателите заявяват, че ще имат нужда от над 327 000 работници и специалисти през следващите 12 месеца, като над половината от тях са специалисти и работници с квалификация.

Данните от проучването сочат, че българският бизнес се нуждае и от над 70 000 специалисти с правоспособност или висше образование, като петте най-търсени са учители, шофьори, медицински сестри, лекари и машинни инженери.

Освен това в различните сектори на икономиката през следващите 12 месеца ще са необходими и близо 78 000 работници без специалност.

Осем от 10 работодатели заявяват, че основната форма на заетост, която ще осигурят през следващата една година, ще е постоянен договор и пълен работен ден.

Затруднения при осигуряване на кадри срещат повече от 78% процента от работодателите в страната, като най-сериозни са трудностите при намирането на машинни оператори, продавачи, програмисти и строители.

В средносрочен план след около 3 до 5 години на българския бизнес ще са му необходими повече от 22 500 информатици и още толкова икономисти.