Над 400 безработни се включиха в 4-те трудови борси, проведени от Агенцията по заетостта през юни. 49 работодатели представиха 250 свободни работни места и имаха възможност да се запознаят директно с кандидатите за обявените позиции.

Юнски трудови борси бяха проведени в градовете Стамболийски, Нови пазар, Каолиново и Бяла Слатина.

Една специализирана трудова борса за продължително безработни лица и лица над 50-годишна възраст организира бюрото по труда в Каолиново. В срещата се включиха 10 работодатели, които обявиха 20 свободни работни места.

Набират се работници и служители с различна квалификация най-вече в производствената сфера – технолози, шивачи, машинни оператори на банциг, водачи на селскостопански машини, лаборанти и общи работници. 55 търсещи работа проявиха интерес към условията на работа и изискванията на работодателите за заемане на обявените позиции.

Три общи трудови борси проведоха през месеца бюрата по труда в Стамболийски, Нови пазар и Бяла Слатина. 39 представители на бизнеса запознаха присъстващите с 230 предложения за свободни работни места. Търсят се оператори за производствена линия, гладачи, работници в консервна фабрика, ел. техници, автоклависти, работници за сортиране на плодове, монтажници на самолетни конструкции, общи работници в промишлеността, машинни оператори, техници механици, бармани, домакини на склад, работници в консервна фабрика и опаковачи. 

Презентирани бяха и свободни длъжности в Българската армия. В трите трудови борси се включиха 354 търсещи работа.  

През юли 2019 г. Агенцията по заетостта планира провеждането на 3 трудови борси.