Броят на безработните младежи в света достигна рекордните 81 милиона души. Това означава, че 13% от икономически активното население на планетата на възраст от 15 до 24 г. не може да намери работа, сочи доклад на Международната организация на труда (МОТ).

От началото на 1991 г. МОТ води отделна статистика за тази категория население. През 2007 г., преди началото на световната финансова криза, процентът на безработните сред младежите бе 11,9, а според данните за края на 2009 г. той вече е нараснал на 13%.

През 2010 г. по прогноза на организацията ще има увеличение от 0,1%. Намаляване на безработните сред младежите в глобален план може да се очаква не по-рано от 2012 г., смята МОТ.