През април 2019 година нивото на безработица в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) стабилизира в рекордното мартенско дъно от 6,4%, в рамите на еврозоната се понижи до близо 11-годишно дъно от 7,6%, а в България до ново историческо дъно от 4,5% - най-ниско ниво от 2000 година, откакто Евростат разполага с данни за нашата страна.

Безработицата в ЕС стабилизира през април на нивото от март от 6,4% - най-ниска безработица, откакто Евростат стартира това месечно проучване през януари 2000-а година, след като година по-рано беше на ниво от 7,0% (през април 2018-а). В рамките на еврозоната нивото на безработицата се понижи до 7,6% (най-ниско ниво от август 2008-а година) спрямо 7,7% през март и 8,4% година по-рано.

Според европейската статистика общо 15,802 млн. европейци, от които 12,529 милиона от еврозоната, са били без работа през четвъртия месец на настоящата година, като спрямо март е отчетено понижение на безработните в ЕС със 108 хиляди и в рамките на еврозоната - с 64 хиляди. Спрямо април 2018-а година общият брой на безработните европейци е спаднал с 1,394 милиона, от които 1,147 милиона в единния валутен блок.

Рекордно ниските нива на безработицата в еврозоната и в целия ЕС са една от малкото позитивно новини за състоянието на европейската икономика и предполагат, че опасността от рецесия е малко вероятна. Поне на теория много ниската безработица трябва да подкрепи потребителските разходи и респективно икономиката на стария континент.

Най-ниска безработица през април е регистрирана в Чешката република (безработица от едва 2,1%), следвана от Германия (3,2%) и Нидерландия (3,3%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 18,5%, но според данни на Евростат за февруари 2019-а), в Испания (13,8% през април 2019-а) и Италия (10,2%).

В рамките на април общо 3,213 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 14,2%), като това представлява понижение на младежката безработица с 246 хиляди спрямо година по-рано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 15,4%.

Евростат представи и данни, според които и нивото на безработица в България се понижи през април до ново рекордно историческо дъно от 4,5% (най-ниска безработица в нашата страна от януари 2000 година, откогато Евростат разполага с този тип данни) спрямо 4,6% през март. Година по-рано (през април 2018-а) безработицата в нашата страна беше на ниво от 5,3%.

 Нива на безработицата в ЕС през април

Снимка

По този показател нашата страна заема единадесето място сред всички 28 членове на Европейския съюз с най-ниска безработица и е една от 19-те страни - членки на ЕС с безработица, която е по-ниска от средноевропейската.

През четвъртия месец на настоящата година 150 хиляди българи са били без работа спрямо 154 хиляди през март и 177 хиляди година през април 2018-а година, показват днешните данни на Евростат. Това е рекордно нисък брой на безработните българи откакто съществува тази статистика за нашата страна от началото на далечната 1995-а година.

Нивото на младежката безработица в България се повиши през април до 13,7% от 13,3% през предходния месец, като през четвъртия месец на годината без работа са били общо 20 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо 19 хиляди през март и 21 хиляди година по-рано (през април март 2018-а).

Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна се понижи през април до 4,1% от 4,2% през март - далеч под безработица от 4,7% година по-рано, докато безработицата сред мъжете се понижи до 4,8% от 4,9% месец по-рано и спрямо 5,8% през април 2018-а година.