Част от семействата без брак вероятно ще останат без детски, тъй като в бъдеще за тях ще се взема предвид доходът и на двамата родители, а не само на жената. Парите за родители, чиито деца станат родители, ще се спират директно. 

Самите майки под 18-годишна възраст ще получават месечни помощи за децата си само в натура. Затяга се и контролът при помощта за майките студентки, която ще се дава на две части. Това са част от промените в Закона за семейни помощи за деца, които социалният министър Ивайло Калфин предлага.

В момента за първо дете се получават 35 лв., за второ - 50 лв. За всяко следващо помощта също е 35 лв. За четири от видовете помощи за деца съществува подоходен критерий - до 350 лв. на член от семейството. Той не е променян от 2009 г. Социалното ведомство предлага от догодина подоходният критерий да стане колкото минималната заплата, което би следвало да увеличи броя на семействата с право на детски. В същото време обаче се предлага друга мярка, която може да намали хората с право на надбавки. 

Калфин иска занапред при семействата без брак да се взема предвид доходът и на двамата родители, ако са регистрирани на един адрес. 290 000 семейства живеят в съжителство според последното преброяване от 2011 г. Пак според демографската статистика над 60% от децата се раждат извън брака. В момента за отпускане на помощта се взема само доходът на майката. 

"Това поставя в по-неблагоприятна позиция семействата със сключен граждански брак", аргументират се експертите.

Калфин иска родителите, чиито деца под 18 г. родят, вече да нямат право на детските. Мярката цели да се ограничи явлението "деца раждат деца" и е насочена основно към ромите. "Проблемът с непълнолетните родители стои на дневен ред, като той е локализиран в определени области, но не е с толкова голям мащаб. Не се заблуждаваме, че с промените ще решим този феномен, но със сигурност те са необходим инструмент за ограничаването му", коментира Калфин. Това показват и данните - от над 5000 непълнолетни майки м.г. под 16 години са 1351. Най-много са в Сливен, Бургас и Пловдив. 

Най-малък е броят на децата майки в Смолян, Габрово и Перник. От ДПС вече обявиха мярката за дискриминационна и противоречаща на конституцията. Калфин обаче предлага непълнолетните майки да получават годишен бонус, ако ходят редовно на училище и завършват успешно. Сумата не бе уточнена, но стана ясно, че ще е толкова, колкото биха били детските за година.

Социалният вицепремиер ще настоява и детските да се дават накуп за всички деца в семейството, а не първото да получава по-малко от второто и т.н. "Не може да гледаме на първото дете като на 35 лв., а на второто - като на 50 лв.", коментира той. Калфин отказа да каже какъв размер на детските ще предложи за догодина. 

Наскоро обаче заяви, че ще иска за едно дете да се получават 35 лв., за две 85 лв., а за три 130 лв. Ако бъде предложен този вариант, това означава, че семействата с три деца ще получават с 10 лв. повече, отколкото сега. Помощта за всяко следващо дете обаче ще е по-ниска. Така министърът смята, че ще насърчи тридетния модел.

По-строги наказания ще има за родители, чиито деца не посещават училище. Сега при пет неизвинени отсъствия се спират детските само за съответния месец. Калфин предлага парите да се спират за една година, ако детето пропусне 3 поредни месеца градина и 6 поредни месеца училище. Родители, които изоставят дете, преди да навърши 2 г., ще трябва да върнат на държавата всички детски, получени за него. 

Ако пък майката и бащата са в чужбина, бабата и дядото ще могат да вземат помощи само ако осиновят внучето си, стана ясно от обясненията на Калфин. Родители, които не живеят постоянно у нас, няма да имат право на месечните помощи за отглеждане на дете до 1 г. и до завършване на средното образование. Това означава да са живели в България повече от 183 дни за последната година.

Нови правила ще има и за майките студентки, при които има бум на записани в университет с цел получаване на помощта. Сега тя е от 2880 лв. и жената може да кандидатства за нея дори ако се запише да следва 6 месеца след раждането. В бъдеще ще трябва да е станала студентка, преди да роди, а сумата ще се дава на две части. 

За второто плащане майката ще трябва да представи бележка от университета, че продължава да следва и в следващия семестър. През 2009 г. тази помощ е отпусната на 1583 майки, а през 2014 г. е изплатена на 7555 студентки.

Въвежда се нова еднократна помощ за семействата, които осиновят дете. За м.г. са осиновени близо 700 деца.