Само един на четирима българи е доволен от личното си финансово положение, едва 20 на сто смятат, че домакинството им живее по-добре през 2016, отколкото през 2010 г.

Това показват данните от третия доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Life in Transition Survey, сред жителите на страните, в които банката има дейност.

Едва 15% от българите мислят, че икономическата ситуация в страната се е подобрила през 2016 г. в сравнение с преди 6 години.

37% от хората у нас са доволни от живота си през 2016 г. – процент, който е много по-нисък спрямо средния за Югоизточна Европа. Все пак нивото на удовлетвореност в България расте с 4 процентни пункта спрямо 2010 г.

Нивата на корупция в страната са се подобрили спрямо ситуацията преди 6 години, мислят само 9% от респондентите. Масовото схващане обаче  е, че обикновените хора няма какво да направят по въпроса за борба с корупцията – така отговарят 40% от българите.

Според близо 20 на сто решението е даването на подкуп да се съобщава в момента на случване.

40 на сто от българите предпочитат пазарна икономика пред всяка друга форма на икономическа система, а 24 на сто смятат, че плановата икономика може да бъде по-добро решение.

Анкетираните от България смятат, че здравеопазването в страната е на доста ниско ниво и се нуждае от допълнителни държавни средства, така мислят 44%. 17 на сто настояват за повече пари за пенсии, а 14% – за инвестиции в образованието.

Гърците са най-нещастните жители на Европа, показва още докладът. Над 92 на сто от гърците признават, че дълговата криза ги е засегнала, като 76 на сто от домакинствата са усетили свиване на дохода заради намаляването на заплатите и пенсиите или нарастване на безработицата.

Вижте още: 

Реалните осигурителни доходи са се повишили средно със 7% 

Майките с високи доходи ще могат да се връщат на работа по-рано 

Софтуер на НАП ще лови лица, укриващи доходи