Работещите първа и втора категория труд се осигуряват на 200 лева повече спрямо тези от масовата трета категория, показват данните на НОИ. Средният осигурителен доход на работещите при условията на трета категория труд през миналата година е 1191,47 лв., като спрямо 2020 г. увеличението е с 9,4%.

Осигурителният доход на работещите при условията на първа и втора категория труд е 1383,56 лв. За тях нарастването спрямо 2020 г. е с 6,7%. Върху доста по-високи доходи се осигуряват учителите у нас, показват данните на НОИ. Осигурителният доход на учителите за 2021 г. е 1829,98 лв. или с 13,5% по-висок от 2020 г.

В резултат на провежданата през последните години политика по доходите за педагогическите специалисти, средномесечният осигурителен доход на учителите за 2021 г. е с 56,5% по-висок от средномесечния осигурителен доход за страната. В същото време в секторите, в който държавата плаща осигуровките работещите, е средномесечният осигурителен доход е доста по-висок. За заети в сектор „Отбрана и сигурност” е 1765,49 лв. или с 13,1% по-висок от 2020 г., а на държавните служители, следователите, съдиите и прокурорите е 1928,90 лв., което е с 11% повече от 2020 г.

Средният осигурителен доход е важен показател за социалноосигурителната система, който, като елемент в пенсионната формула, служи за определяне размерите на новоотпуснатите пенсии, а заедно с броя на осигурените лица и размера на осигурителните вноски определя приходите в държавното обществено осигуряване.

По данни от регистъра на осигурените лица, средният осигурителен доход за месец декември 2021 г. е 1266,44 лв., а средномесечният осигурителен доход за периода от 1.01.2021 г. до 31.12.2021 г. е 1169,25 лв. Номиналното нарастване на средномесечния осигурителен доход за 2021 г. спрямо 2020 г. е 9,3%, а реалното нарастване e 6,3% при хармонизирана средногодишна инфлация 2,8% за 2021 г.

Отчетеният ръст на осигурителния доход през миналата година се дължи основно на:

o увеличението на минималната работна заплата за страната от 610 лв. на 650 лв. (с 6,6 на сто) от 1 януари 2021 г.;

o увеличението на минималния месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица от 610 лв. на 650 лв.;

o увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал от 1 януари 2021 г.;

o увеличението на възнагражденията на служителите в бюджетния сектор от 1 януари 2021 г.

istock
istock

Влияние върху динамиката на средния осигурителен доход за 2021 г. оказаха и приложените политики по доходите, свързани с действията по ограничаване разпространението на COVID-19 в т.ч. изплащането на допълнителни възнаграждения за медицински специалисти, ангажирани на първа линия в борбата с COVID-19, посочват от НОИ.

Все по-малко хора успяват да се пенсионират с първа категория

Осигурителният доход на осигурените лица, родени след 31.12.1959 г., които са обхванати от допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсални пенсионни фондове, е 1190,36 лв. Нарастването спрямо 2020 г. е с 9,1%. Лицата, родени преди 1.01.1960 г. имат среден осигурителен доход от 985,41 лв., който е със 7,6% по- висок в сравнение с 2020 г.

Запазва се разликата в осигурителния доход на осигурените мъже и жени. Средният осигурителен доход на мъжете през 2021 г. е 1201,20 лв., а на жените – 1135,32 лв., като разликата е 5,8% в полза на мъжете.

Търсят се учители по  математика, физика и астрономия.
istock

Самоосигуряващи се лица

От 1 януари 2021 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се увеличи от 610 лв. на 650 лв. Минималният  осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители остана на нивото от 2020 г. - 420 лв.

За 2021 г. средният осигурителен доход на самоосигуряващите се лица, без земеделските стопани и тютюнопроизводители, е 681,00 лв. при 632,89 лв. за 2020 г.

Средният осигурителен доход на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е 421,66 лв. при 418,63 лв. за предходната година.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg