Работникът ще може да прехвърля до 20 дни от платения си годишен отпуск за следващата календарна година, гласува на първо четене парламентът с приемането на предложените от ГЕРБ промени в Кодекса на труда. 

По писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни ще може да се отложи за следващата календарна година. Отлагане на още 10 дни може да бъде разрешено по производствени причини.

Неизползваният платен годишен отпуск за 2010 г. ще може да се ползва до 31 декември 2012 г., прие още парламентът. Паралелно депутатите обсъдиха и впоследствие мнозинството отхвърли предложените от Михаил Миков, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова от левицата изменения в Кодекса на труда. С тях се даваше възможност на работодателя, поради важни производствени причини,  да отложи за следващата календарна година ползването на платения годишен отпуск, но не повече от половината от полагаемите се за почивка дни. Според левицата логично и аргументирано е ползването на платения годишен отпуск за 2010 г. да се прехвърли към натрупания до края на 2009 г. отпуск с опция за безсрочно ползване.

До 31 декември на предходната календарна година работодателят се задължава да утвърди график за ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година, след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите, предвиждат приетите на първо четене
изменения, предложени от ГЕРБ. Изключение се прави за настоящата година, за която се предлага графикът да бъде готов до 31 март 2011 г.

За да се гарантира навременното ползване на отпуска в случай на бездействие от страна на работника или служителя, се урежда правото на работодателя да предостави едностранно отпуск, без да е необходимо да изчаква да изтекат 5 работни дни след определената в графика начална дата за ползване.

За нас по-разумно е частта от отпуска, която може да се отлага, да не е конкретно число, защото така определени лица могат да бъдат изцяло лишени от това си право, каза Михаил Миков от Коалиция за България. Той допълни, че има сфери - отбраната и МВР, в които тези разпоредби са неприложими и не попадат в обхвата на закона. Ако се приложи законът към тях, няма да може да се покрие вътрешния ред в страната, в същото време там са най-големите проблеми и най-големите изплащани обезщетения, отбеляза депутатът. Миков посочи, че предложението на левицата е режимът за ползване на отпуска за 2010 г. да бъде като предишния - за 2009 г.

На страната на Коалиция за България застана Хасан Адемов /ДПС/. Според него неползваният за 2010 г. отпуск трябва да се ползва като този до 2009 г., т.е. безсрочно, когато работникът и служителят пожелае. Той посочи, че отпускът от 2010 г. не може да бъде подвластен на давността. 

Заместник-председателят на комисията по труда и социалната политика и една от вносителите за законопроекта на ГЕРБ Светлана Ангелова обясни, че с текста, който предлагат, не се отнемат права, а се дава  възможност неизползваният отпуск за 2010 г. да се ползва до края на 2012 г. По думите й двугодишната давност тече от края на 2010 г. до края на 2012 г. Ангелова отбеляза, че Конституционният съд е оставил двугодишният срок за ползване на отпуските и никъде в решението не е посочено, че тази давност започва да тече от 2011 г.

Цветан Костов от Синята коалиция, както преди това и колегата му от ДПС Хасан Адемов, призова към обединяване на двата законопроекта. Като ключови обаче остават въпросите за давностния срок за ползване на отпуска за 2010 г., както и възможността за гъкаво прилагане на графиците. Десните предлагат в наредбата за работното време, да бъде заложен гъвкав механизъм за изпълнението на предварителните графици.