В периода от 1 до 30 юни всички здравноосигурени граждани имат право да сменят общопрактикуващия си лекар. Това може да стане, без да се налага пациентът лично да се отписва от листата на досегашния си лекар.

Смяната става по служебен път в районните здравноосигурителни каси (РЗОК) по местоживеене, съобщават от пресцентъра на касата.

Гражданите, които искат да направят такава смяна, трябва да закупят регистрационна форма за постоянен избор и да я попълнят при предпочитания от тях общопрактикуващ лекар.

В РЗОК има информация за местата, откъдето формата може да се закупи. При новоизбрания общопрактикуващ лекар, заедно с регистрационната форма, се представя здравноосигурителна книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус.

Ако гражданинът все още няма здравноосигурителна книжка, смяната се извършва с третия екземпляр от регистрационната форма за избор на личен лекар. Следващата смяна на личен лекар ще бъде през декември.