Притесненията на експерти в трудовото право, че платеният годишен отпуск при новия ред ще се окаже невъзможен за ползване, вече се потвърждават и от официални становища на социалното министерство, дадени на питания в рубриката "Въпроси и отговори" на сайта на ведомството.

Там е публикуван въпрос от работник, който не се е включил в задължителния график за отпуските за 2011 г., изготвен в неговата фирма още през октомври м.г.

"Януари месец изкараха заповед, че който не се е записал в графика, ще му бъде назначена дата за ползване на отпуск, когато решат от администрацията. Могат ли да ме накарат да ползвам отпуска си в месец, в който не желая да я ползвам?", пита Георги Клишев.

Експертите на социалното министерство надлежно му цитират разпоредбата от Кодекса на труда, според който платеният годишен отпуск се разрешава наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график. Както и че графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Следва обобщението: "Видно от посочените разпоредби е, че задължението за изготвяне на график за ползване на платения годишен отпуск е на работодателя. В настоящия момент няма разпоредба, която да задължава работодателя да изисква от работниците и служителите да се запишат в график." От отговора излиза, че на практика отново не е гарантирано правото на отпуск на хората.

От друг отговор на социалното министерство става ясно, че работодателят наистина е длъжен да пусне работника в отпуск единствено за времето по графика. Веска Страхинова иска да си вземе 17 дни платена почивка, когато тя поиска.

"Моят пряк началник не ми разрешава. Отговорът му беше: ако искам отпуск по мой график, да си подам молбата за напускане", пише Страхинова. И пита дали все пак може да ползва отпуска си или поне част от него, когато реши. След като отново подробно цитират казуса със съставянето на задължителния график, от социалното министерство обобщават: "Няма пречка работодателят да се съобрази с желанията на работниците и служителите, но не е задължен."

На практика тези хипотези напълно обезсмислят идеята на отпуска да се ползва от работниците и служителите, когато имат нужда да възстановят силите си. Освен това излиза, че графикът хем е единствената възможност за работниците да излизат в отпуск, хем не е задължително те да се впишат в него.

Песимистично

Яснота в тези казуси не се предвижда и при подготвените промени в текстовете за отпуските, които вече минаха в парламента на първо четене и през идната седмица се очаква да минат на второ четене в комисията. Те не касаят графика. Промените са основно, за да се предвиди възможност всички останали дни от предходната година да могат да се ползват до изтичане на двегодишната давност, както постанови конституционният съд. Те се наложиха след скандални становища на социалното министерство около Коледа, с които експертите му убеждаваха хората, че имат право да ползват единствено до 10 дни, прехвърлени по производствени причини, а за останалите им се дължи само обезщетение при съкращение.