От 1-ви септември хората с най-тежки увреждания, които използват услугата лична помощ, няма да получават добавката си за чужда помощ от НОИ. Това предвиждат промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, предложени за обществено обсъждане във връзка със заложеното в закона за личната помощ приспадане на добавката за изплащане на заплата на личните асистенти.

Средствата от добавката ще бъдат превеждани на Агенцията за социално подпомагане, а оттам на съответната община, която ще осигурява личен асистент на човека с увреждане.

От началото на юли размерът на тази добавка се увеличава с близо 5 лева и ще стане 99 лева и 50 стотинки. Подобно пренасочване на средства ще има и за семействата на деца с трайни увреждания - до 380 лева от размера на месечната помощ ще бъдат превеждани на общината-работодател на личния асистент. Предстои това да бъде разписано в подзаконов нормативен акт.