Средната месечна работна заплата у нас за второто тримесечие на годината е била 699 лв., като е нараснала спрямо периода януари-март с 4,2 на сто, показват данните на националната статистика. Средната месечна работна заплата за април е била 710 лв., за май - 698 лв., и за юни 2011 г. - 690 лева.

Най-много е нараснала средната заплата в сектора на финансовите и застрахователните дейности – с 9,7 на сто, добивна промишленост – със 7,3 процента, и строителството – с 6,9 на сто.

Намаление на средната работна заплата през второто тримесечие на 2011 г. спрямо първото тримесечие на 2011 г. се наблюдава в „други дейности" - с 0,6 на сто.

През второто тримесечие на 2011 г. средната заплата е нараснала с 9,2 процента спрямо същия период на 2010-а, като най-голямо e било увеличението в сектора на създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 22,7 на сто, „Професионални дейности и научни изследвания" - с 20,6 процента, и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети"- с 19,1 на сто.

Най-високо средномесечно възнаграждение през второто тримесечие на 2011 г. са получили хората, работещи в секторите на създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 1547 лв., производство и разпределение на ток, топлинна енергия и газообразни горива - 1461 лв., финансовите и застрахователните дейности - 1429 лева.

Най-ниско платени са били хората, занимаващи се с административни и спомагателни дейности – 448 лв., в хотелиерството и ресторантьорството – 452 лв. и в „други дейности" - 494 лева.

Спрямо второто тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2011 г. в обществения сектор е нараснала с 3,8 на сто, а в частния сектор - с 11,9 процента.