Средната пенсия е нараснала с 3 лева от началото на годината, но изостава с 15 лева от определената за тази година "линия на бедност" от 348 лева, сочат данните на Националния осигурителен институт. 

Сега средната пенсия е 332 лева. При мъжете е 407, а при жените – 278 лева. 

По данни на НОИ, 966 хиляди възрастни хора получават основна пенсия в размер между 200 и 300 лева.