Министерският съвет одобри проекта на закон, с който ще се доказва трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

Хората, които не притежават документи за трудов стаж преди 1999 г., ще могат да поискат от съда да го установи, но ще трябва чрез свидетели да докажат това. Свидетелят обаче трябва да е бил изряден служител на фирмата, където е работил и ищецът, и да е работил на трудов договор по същото време, за което се иска установяване на стажа.

С този нов закон ще се уреди доказването на трудов стаж при артисти, певци, музиканти, за които в Националния осигурителен институт липсват данни за осигурителни периоди преди 1999г.