С близо 3.6 млн. лева се увеличават парите по три национални програми за заетост - "Сигурност", "От социални помощи към осигуряване на заетост" и "Старт на кариерата".

Допълнителната сума е осигурена от преразпределение на средства в Националния план за действие по заетостта през 2014 г., съобщават от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Средствата по националната програма "Сигурност" се увеличават с 1,3 млн. лв., за да се осигурят възнагражденията за октомври на наетите близо 5 000 работници.

Бюджетът на "От социални помощи към осигуряване на заетост" ще се повиши с 2,2 млн. лв. С тази сума щяла "да се запази заетостта" на 975 души, наети в трайни дейности по програмата. Целта е и да се осигури "включване при необходимост във временната заетост на хора в аварийни дейности".

Допълнителните средства за "Старт на кариерата" са в размер на 83 хил. лева. По програмата през декември в публичната администрация ще започнат работа около 1 400 младежи.