Пенсиите за старост ще се увеличат с 3,8 на сто от 1 юли 2018 г. и социалната пенсия за старост става 125,58 лв. на месец. Това предвижда приетото от Министерския съвет Постановление за определяне на нов размер на този вид пенсия. 

Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.   

Промените ще засегнат всички хора, навършили 70 години, които живеят с доход под гарантирания минимум.

Подготвят се промени при изплащането на пенсии за деца, загубили родител или и двамата родители. До момента те имат право на помощ, ако починалия има определен трудов стаж или при много нисък доход на тези, които ги отглеждат. От 1 януари 2019 г. се предвижда всички деца с починали родители да имат право на пенсии.

По отношения на хората с увреждания също се подготвят промени. Най-тежко болните хора с увреждания над 18-годишна възраст ще получават месечна помощ. До момента те се изплащаха по различни програми като средства за асистент.

В подготовката на новия закон за хора с увреждания ще участват и майките на деца с увреждания, които многократно протестираха срещу системата.