Все по-малко семейства получават детски през тази година заради промените в условията за достъп. Същата е тенденцията и при бедните българи, които разчитат на социални помощи. Това показват данните на Агенцията за социално подпомагане към края на септември. 

С около 60 хил. по-малко деца получават месечната помощ тази година спрямо 2015 г. Сега те са близо 685 хиляди, а към края на миналата година бяха над 741 хил. От 1 юли се увеличи прагът за получаване на сумите с 50 лв. - на 400 лв. на човек от семейството. Това най-вероятно е довело до увеличаване на броя на семействата и децата с помощта. Но пък вече се вземат предвид доходите на майката и на бащата, независимо дали те са сключили брак. 

От АСП коментираха, че не разполагат с информация как са се отразили конкретно двете промени за достъпа до месечни помощи за отглеждане на дете. Очевидно и социалното министерство не е правило оценка на въздействието на реформата в семейното подпомагане, защото според бюджета на ведомството за 2016 г. около 800 хил. деца ще бъдат подпомагани всеки месец, а това е с около 10 хил. повече от 2015 г. За тази година са предвидени 411 млн. лв. само за детските, които очевидно няма да се изразходват. 

За едно дете семействата получават 37 лв. (с два лева повече от миналата година). Парите за две деца са без промяна - 85 лв. Семейство с три деца получава с 10 лв. повече от м.г. - 130 лв. За всяко следващо дете парите растат с по 20 лв. 

Намаляват и хората на социални помощи. Средно на месец АСП плаща на 43 642 българи социални помощи. Миналата година бедните българи с помощи са били над 53 хил. души. 

Драстично по-малко са и майките студентки, които са получили помощта от 2880 лв. Към края на септември са подпомогнати 665 майки студентки. Тук също бяха затегнати условията за достъпа до помощта. Майките вече получават сумата на два пъти, като представят бележка за записан втори семестър, за да получат остатъка от сумата. За сравнение - миналата година майките с помощи бяха над 4200.

Децата с трайни увреждания, които получават помощи по закона за социално подпомагане, към края на септември са 26 150. Тук няма съществена промяна - миналата година също бяха около 26 хил. средно. Бюджетът за догодина предвижда диференцирани суми за тези семейства.