Пакетите за новородени са нещо ново в Програмата за храни и материално подпомагане. Те са предвидени за 10 000 бебета в семейства, които са силно уязвими и живеят в крайна бедност. В пакета ще има хигиенни материали, пелени и най-необходимите вещи за бебетата. Пакетите ще бъдат раздавани по два пъти до навършване на шест месеца на бебето. Очаква се мярката да стартира през есента. Това съобщи в интервю за БТА служебният заместник-министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Общо 10 000 семейства ще бъдат подкрепени с ваучери за детска кухня, така че децата да се хранят здравословно, ползвайки тази общинска услуга, развита в почти всички общини, допълни заместник-министърът на труда и социалната политика.

Всеки осми българин ще бъде подкрепен от програмата "Развитие на човешките ресурси" (2021-2027) в следващите седем години, каза още Наталия Ефремова.
 
След две седмици, в средата на септември, ще бъде обявена първата мярка "Започвам работа". Тя е насочена към безработните, неактивните и хората в неравностойно положение. Първият компонент ще цели активиране на безработните, като ще се ползват както стандартните услуги на Агенцията по заетостта, така и нови - мобилни екипи, клубове за активиране, съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика.
 
Вторият компонент е свързан с обучение на безработните и неактивните хора на пазара на труда. Обученията няма да бъдат самоцелни, а свързани с регионалните специфики. Търсенето на работна сила по региони ще определи в какво ще се обучават хората, така че да могат да си намерят работа, каза Наталия Ефремова. Тя посочи, че нуждите на местно ниво ще се определят от комисии, в които ще участват представители на общините и на Агенцията по заетостта.
 
След като бъдат обучени хората, започва подкрепата на заетостта им - те вече могат да бъдат насочени според заявките на работодателите за свободните места. Подкрепата за заетост е третият компонент на мярката "Започвам работа". Ще има различен период на подкрепа на заетостта - за безработните и неактивните заетостта ще се подкрепя в продължение на шест месеца, за тези, които са в неравностойно положение - 12 месеца, а за хората с увреждания подкрепата ще бъде до 24 месеца, обясни Наталия Ефремова. Това разграничение е направено с цел хората да могат да се установят трайно при този работодател, да придобият трудови умения, опит, увереност и комфорт при изпълнението на ежедневните задължения, допълни тя.
 
Очаква се да бъдат активирани 28 000 безработни и неактивни лица, най-малко 11 000 души да се включат в обучения за езикови, STEM (science, technology, engineering, and mathematics - бел. ред.), преносими и "меки" умения. Ще има стипендии и транспорт за обучаващите се. Над 10 000 са хората от уязвимите групи, които ще бъдат подкрепени със заетост до две години.
 
В Североизточна и Югоизточна България ежегодно се говори за недостиг на кадри в туризма, които да работят през лятото по българското Черноморие, даде пример Ефремова за разграничение на регионалните нужди, като уточни, че обучените хора могат да работят зимата и в планинските ни курорти.
 
В отговор на въпрос Ефремова каза, че по отношение на "изтичането на работна сила" ние имаме най-голям проблем с т. нар. бял сектор - медицинските специалисти, акушери, здравни работници. В новия програмен период е заложено да се развиват стимулиращи пакети, които да дадат възможност за развитието на практики в страната - дори медицински сестри да могат да развиват подобни практики в райони, които са отдалечени, по-труднодостъпни или такива, в които няма лесен достъп до медицински услуги.
 

istock
istock

В новия програмен период програмата има приоритет, свързан с подготовката на работната сила за бъдещето на труда, а за младежката заетост, която е оформена за първи път в самостоятелен приоритет, са отделени три пъти повече средства. Със 735 милиона лева ще бъдат обхванати 110 000 младежи, посочи Ефремова. Анализът на програмата показва, че повече от 50 процента от младежите остават на работа при същия работодател или намират друга работа след излизането от проекта, в който са участвали, посочи заместник-министърът на труда и социалната политика.

Държавата подкрепя материално и с храна 600 000 бедни

Над 300 000 младежи в България нито учат, нито работят, групата NEETs (Not in Education, Employment or Training - бел. ред.) ще бъде една от приоритетните за Програма "Развитие на човешките ресурси", посочи Наталия Ефремова. Според нея групата на младежите допълнително пострада по време на пандемията, тъй като първите, от които се освобождаваха работодателите, бяха хората без опит. И макар младежите да са по-адаптивни към промените, ако работодателите не могат бързо да адаптират работната си среда, то младите хора са първите, които остават без работа, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика.
 
Ще бъде поставен акцент върху дигиталните умения и възможностите във всички степени на дигиталните умения - не само начални, но и такива, които са средното ниво по европейската рамка, каза Наталия Ефремова.
 

istock
istock

Служебното правителство е подготвило и стартирането на операцията по Европейската детската гаранция "Бъдеще за децата". Над 25 процента от българските деца са в риск от бедност, което е много над средноевропейското ниво. Целта ни е до няколко години да намалим този процент на 20 на сто, каза Ефремова. Очаква се с мярката "Бъдеще за децата" да бъдат обхванати над 30 000 деца под 18-годишна възраст. Операцията е с бюджет от 81 млн. лв. Тя ще е достъпна за всички доставчици на социални услуги - това могат да бъдат както неправителствените организации, така и общините.
 
Техните проекти могат да се развиват в три направления, като първото е свързано със здравната профилактика и превенция на здравето - подобряване на достъпа до здравни грижи, превенция на ранни бракове. Всяко населено място ще определи какъв тип социални услуги ще развива - може да са консултации за родителски умения или изобщо семейни консултации или услуги, които са свързани с ранната интервенция на уврежданията или затруднения в развитието на децата. Това са доста търсени услуги, каза Наталия Ефремова.

Подпомагат с 411 млн. лв. българите с ниски доходи

По думите ѝ по мярката амбициите са най-накрая да бъде развита патронажната грижа за деца от 0 до 3 години, която в момента се появява спорадично и по-скоро по проекти на неправителствени организации.
 
"Ако в определен район има много деца и семейства от маргинализирани общности, които имат нужда от подкрепа още преди бременността, по време на бременността и преди раждането, там съвсем естествено се развива патронажната грижа. В други общини може да има нужда от конкретен център, свързан с различни заболявания - например, за деца с аутизъм или деца с друг тип заболявания. Всичко зависи от работата в съответната община, както и от комбинацията община и доставчик на социална услуга", обясни Наталия Ефремова.
 

istock
istock

Важно е общините да знаят, че "Патронажната грижа", която се финансира от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", също ще бъде обезпечена с нова покана за кандидатстване към тях, заяви Наталия Ефремова. Ще продължим предоставянето на т. нар. почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги. В момента те се предоставят в 209 общини. Почти във всяка община има осигурена патронажна грижа за доставка на храна или продукти от първа необходимост за хора, които са трудноподвижни, в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания. За всички тях правим всичко възможно, така че да доставим интегрирана здравно-социална услуга в дома им, каза Ефремова. Новата мярка "Грижа в дома", която ще се финансира по Програма "Развитие на човешките ресурси" (2021-2027), ще бъде с бюджет от 100 млн. лв., като с нея се очаква подкрепа в дома си да получат над 32 000 възрастни и хора с увреждания.
 
По Програмата за храни и материално подпомагане служебното правителство работи с ускорени темпове. Ще бъде осигурена непрекъсваемост на "Топлия обяд" от 1 октомври, за момента проектът е до 30 септември. В отговор на въпрос Ефремова посочи, че има сигнали от кухните, че сумата, която се отделя за обяда, е недостатъчна поради поскъпване на хранителните продукти. В момента се прави остойностяване на новите искания, така че средствата за храната да стигнат.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg