Европейската централна банка приветства целта на законопроекта за улесняване на гладкото въвеждане на еврото в България, както и навременното прилагане на необходимите мерки във връзка с това. Това се казва в становище на банката относно законопроект за изменение на Закона за платежните услуги и платежните системи.

Законопроектът има за цел да осигури гладкото въвеждане на еврото в България в областта на платежните услуги и платежните системи, както и улесняване на упражняването на платежен надзор. Предвижда се законопроектът, в частта относно въвеждане на еврото в България, да влезе в сила на датата на въвеждане на еврото в България.

На 29 май 2023 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Българската народна банка (БНБ), действайки от името на Министъра на финансите на Република България, за становище относно законопроект за изменение на Закона за платежните услуги и платежните системи.

Със законопроекта се предлага да се заменят редица посочвания на българския лев в Закона за платежните услуги и платежните системи с посочвания на еврото при курс два български лева за едно евро. В съответствие с това със законопроекта се предлага посочванията на 500 милиона, 200 милиона, 20 милиона, 10 милиона, 2 милиона, 250 000, 100 000, 40 000, 600 и 100 лева да бъдат заменени съответно с 250 милиона, 100 милиона, 10 милиона, 5 милиона, 1 милион, 125 000, 50 000, 20 000, 300 и 50 евро.

Избират нов облик на евробанкнотите до 2024 г.

От ЕЦБ обаче уточняват, че Регламент на ЕС предвижда, че паричните суми, които следва да бъдат платени или осчетоводени в случаите, когато се извършва закръгляване след обмяна в евро единици, се закръгляват към най-близкия цент.. От банката  допълват, че разбират, че законопроектът не закръгля паричните суми след евентуално бъдещо конвертиране в евро, а по-скоро има за цел да транспонира изцяло съответните суми, посочени в Директива (ЕС) 2015/2366 и Директива 2009/110/ЕО, които са изразени в евро.

istock
istock

По отношение на надзорните правомощия на БНБ във връзка с рамката за PISA ЕЦБ приветства факта, че законопроектът има за цел да укрепи и предостави солидна регулаторна основа за надзорната роля на БНБ в областта на електронните платежни инструменти, схеми и споразумения. За да се избегнат съмнения, ЕЦБ предлага в законопроекта изрично да бъдат уточнени правомощията на БНБ по отношение на рамката за PISA.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg