Конституционният съд (КС) отмени текст от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с който се предвиждаше новата 10-годишна абсолютна давност за задължения на граждани да важи със задна дата.

В резултат текстовете за давността ще влязат в сила на 2 юни 2021 г., но след решението на КС от 20 април те няма да важат със задна дата, а ще действат само занапред - тоест за нови задължения, които предстои да се натрупат след 2 юни, или за заварени дългове, при които обаче 10-годишният срок ще започне да тече от 2 юни 2021 г., а не от дата в миналото, както гласуваха депутатите миналата година.

За противоконституционен беше обявен текстът от закона, който предвиждаше за заварените случаи давността да започва да тече от три различни момента. За вземане, за което не е заведено нито съдебно, нито изпълнително дело, абсолютната давност трябваше да тече от деня, в който то е станало изискуемо.

Ако има висящо съдебно дело - от момента на влизане в сила на акта, с който вземането е признато. А ако за дълга вече има изпълнително дело - давността трябваше да тече от деня на първото действие по изпълнението.

istock
istock

Според приетите в края на миналата година текстове с изтичането на 10-годишна давност се погасяват всички вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, стига те да не са отсрочени или разсрочени и да не попадат сред 8-те изключения в закона.

Подпис за разсрочване на дългове само след консултация с адвокат

Това значи, че след изтичането на срока от 10 години за длъжниците няма да има никакви правни последици от факта, че не са погасили задължението си, а кредиторите им губят парите си завинаги. 10-годишният срок няма да тече единствено по време на съдебния процес срещу длъжника за установяване на вземането.

istock
istock

Абсолютната давност, подобно на погасителната, няма да тече, докато трае съдебният процес за вземането, както и между деца и родители, или настойници и попечители, между съпрузи и срещу управители (всички хипотези на чл. 115 ЗЗД). А ако длъжникът изпълни задължението си след изтичането ѝ, няма право да си иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че е изтекла.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg