Разходите за жилище могат да представляват прекомерно бреме, особено за хората, изложени на риск от бедност. Това са тези, които живеят под прага на бедността, определен на 60% от националния среден еквивалентен разполагаем доход, посочва Евростат.

У нас жилищните разходи са една пета от дохода ни или 21,6 на сто, отчита европейската статистика. Делът все пак е по-висок от средния за ЕС. За тези изложени на риск от бедност българи обаче, делът на разходите за жилище стига 38 на сто от дохода им.

През 2021 г. делът на жилищните разходи в разполагаемия доход е бил средно 19% в ЕС, докато конкретно за хората, изложени на риск от бедност, този дял е бил 38%.
 
В Гърция жилищните разходи заемат най-висок дял от дохода на хората – 34%, а на тези в риск от бедност те са 60% от доходите им.

Препоръка за минималния доход прие съветът на ЕС

Следват Дания, където разходите за жилище са 26% от доходите на хората, но 57% от тези, които са в риск от бедност, и Холандия, където процентите са съответно 24% и 48%. Най-малък дял от дохода си за жилище дават хората в Малта (9%; 18%), Кипър (11%; 19%) и Литва (12%; 24%).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg