разходи за жилище

Пари

Каква част от дохода ни отива за жилището

Разходите за жилище могат да представляват прекомерно бреме, особено за хората, изложени на риск от бедност. Това са тези, които живеят под прага на бедността, определен на 60% от националния среден еквивалентен ...

0

Битови сметки

Разходите за жилище у нас са твърде високи

С нарастването на цените на жилищата и наемите става все по-трудно на европейците да се справят с разходите за жилище, които включват изплащане на ипотека, наем и битовите сметки, и те може да бъдат в ...

0