Има сериозни разлики в увеличението на заплатите у нас, показват данните на НСИ. През първото тримесечие на тази година най-голямо увеличение на разходите за заплати има в здравеопазването - с 26%.

На второ място по увеличение са възнагражденията в държавната администрация - средно със 17,8% и „Административни и спомагателни дейности“ - с 10,4%.

Най-голямо намаление на общите разходи  за  труд  е  регистрирано  в  „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 9,8%, недвижимите имоти - с 4%,и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 2,4%

През първото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4,9% спрямо първото тримесечие на 2020 година.

В индустрията е регистрирано намаление с 0,4%, докато в услугите и в строителството увеличението е съответно с 3,5 и 9,4%.

Враца бие Пловдив по заплати

Само разходите за заплати за година за  един  отработен  час се  увеличават  с 5,4%, а другите  разходи  (извън  тези  за възнаграждения) - с 2,1%.

istock
istock

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо  същия  период  на  предходната  година  варира  от 26.1%  за  здравеопазването до – 9,2% за „Хотелиерство и ресторантьорство“.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg