Общо 340 броя неистински български банкноти, като 278 от тях са петдесетолевки са задържани  у нас за периода юли – септември 2023 г.  Като фалшивите 50 лева са близо 82 на сто от всички неистински банкноти. Това показват данни на БНБ.

За сравнение през второто тримесечие на тази година задържаните фалшиви 50 лева стигнаха  1155 броя, което е рекорд от 2010 година насам. Спрямо второто тримесечие на 2023 г. общо неистинските банкноти са с 907 броя по-малко.

Относително голям е и делът на неистинските банкноти от 20 лева – 13.53%. С най-малки дялове (по 0.59%) са задържаните неистински банкноти от 5 и 100 лева, съответно с по 2 броя от номинал.

За три месеца установените фалшиви монети са 95 броя, от които 14 броя от 2 лева, 13 броя от 1 лев и 68 броя от 50 стотинки.

В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти, задържани на територията на България, през третото тримесечие на 2023 г. в БНБ бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 199 броя евро, циркулирали в паричното обращение, 45 броя щатски долари, циркулирали в паричното обращение, и 44 броя банкноти от други чуждестранни валути (в това число 7 броя, циркулирали в паричното обращение).

Пробутват все повече фалшиви банкноти от 50 лева

В края на септември 2023 г. парите в обращение достигнаха 28,427 млрд. лв. За едногодишен период (спрямо края на септември 2022 г.) те нараснаха със 7.2%, или с 1,905 млрд. лв. Спрямо съответния предходен едногодишен период увеличението им е по-ниско както в процентно отношение, така и като абсолютна стойност.

istock
istock

Средната по стойност банкнота в обращение в края на третото тримесечие на 2023 г. е 47.13 лв., което представлява увеличение с 0.33 лв. спрямо края на второто. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 2.74 лв., или с 6.2%, вследствие на значително по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали.

С най-голям дял (41.40%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на третото тримесечие на 2023 г. е банкнотата от 50 лева, като към 30 септември в обращение са 244.2 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.33%) са банкнотите с номинал 5 лева.

Спрямо края на юни 2023 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 50 и 100 лева, като най-голямо е увеличението (с 0.53 процентни пункта) на дела на 50-левовите банкноти. За същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност от 5, 10 и 20 лева намаляха, като най-голямо (с 0.55 процентни пункта) е намалението на дела на 20-левовите банкноти.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg