От пазара е изтеглено 39 183 литра некачествено гориво за дизелови двигатели. Това е резултат от проверки на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), възложена от Върховна административна прокуратура (ВАП).

Проверени са 243 бр. обекти, сред които 239 бр. бензиностанции, 1 петролна рафинерия и 3 бр. данъчни складове.
 

Извършените проверки са планови, с вземане на проби - 230, от които 40 са завършили с доклад; съвместни проверки с МВР - 12, от които 1 с завършила с доклад. Извършена е и една по сигнал на граждани.
 
Взети са 371 бр. проби от течни горива, 128 бр. от  автомобилен бензин А-95Н, 3 бр. от автомобилен бензин А-100Н, 212 бр. от горива за дизелови двигатели  и 28 бр. от други горива (гориво за извънпътна техника и трактори, гориво за промишлени и комунални цели, котелно гориво средно).
 
Установени са 10 несъответствия с изискванията на нормативната уредба. В резултатите от доклада на ДАМТН пише още, че са регистрирани 8 бр. или 2,16 % несъответствия с изискванията за качество - от взетите и изпитани проби. Установени са несъответствия с изискванията за съдържание на биокомнонент - 2 бр, - 0,5 %, от взетите и изпитани проби.
 

istock
istock

Нарушенията са разкрити при изпитване на проби на гориво за дизелови двигатели от съответните обекти и се изразяват в несъответствия на изисквания за качество по показател - „пламна температура“ (0С), на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво, на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво по показател - „Съдържание на метилови естери на мастни киселини“ (FAME), на изискванията за качество по показател - „общо онечиствания“ mg/kg.

Колко бензин можем да си купим със заплатата

В резултат на проверките са наложени 15 принудителни административни мерки - 6 са  задължително предписание за временно спиране разпространението на течно гориво и 2  заповеди за прилагане на принудителна административна мярка; 4 предписания за забрана разпространението на течно гориво  и  2 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка и 1 предписание за изтегляне от пазара.
 
Съставени са актове за установяване на административни нарушения (АУАН) при установените несъответствия с изискванията на нормативната уредба, при извършените проверки през периода от 11.06.2020 г. до 11.08.2020 г., включително за установени несъответствия с изискванията за качество - 3 бр.
 

Със средната си заплата купуваме 430,5 л бензин А-95
в. Монитор

От ДАМТН са съобщили на ВАП, че предстоят съставяне и връчване на 5 акта за административни нарушения за установени несъответствия с изискванията за качество, както и  съставяне и връчване на 2 акта за установени несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент.

Предстои и издаване на 8 наказателни постановления за установени несъответствия с изискванията за качество на обща стойност 80 000 лв., както и издаване на 2 наказателни постановления за установени несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент на обща стойност 100 000 лв.

Въз основа на обобщената информация, материалите за разкритите нарушения на изискванията за качество на горивата са изпратени на ВКП относно наличието на данни за престъпление по чл.231, ал.1, вр. чл.228, ал.1 НК във връзка с пускането в продажба на недоброкачествени промишлени стоки.
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg