Българите плащат повече с банкноти от 50 и 100 лева. това показват данните от емисионно-касовата дейност на Българската народна банка (БНБ) в края на декември.  

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличава с 43,3 млн. (8,6%), а стойността им – с 2,118 млрд. лв. (11,4%). Запазва се тенденцията от предходните периоди на изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали.

В края на миналата година общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 8,864 млрд. лева, което е най-големият дял (42,72%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0,17%) е стойността на банкнотите с номинал 2 лева.

Парите в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) в края на миналата година достигат 21,241 млрд. лв., като за една година растат с 11,2%, или с 2,136 млрд. лв.

За сравнение, през 2019 г. нарастването им беше по-ниско както в процентно отношение (10,3%), така и в абсолютна стойност (1,779 млрд. лв.).
В края на декември в обращение са 547,7 милиона броя банкноти, които са с 32,7 милиона броя, или с 6,3% повече в сравнение с края на септември. Общата им стойност расте с 6,9% (1,348  млрд. лв.) и към 31 декември е 20,755 млрд. лева.

istock
istock

С най-голям дял (32,37%) в общия брой на банкнотите в обращение е банкнотата с номинал 50 лева, като към 31 декември в обращение са 177,3 милиона броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (3,31%) e броят на банкнотите от 2 лева.

Банкнотите от 2 лева излизат от обращение - къде може да ги обменим за монети

Най-голямо увеличение на парите в обращение в рамките на последното тримесечие на миналата година беше регистрирано през декември – 929,1 млн. лева, което представлява 4,6% ръст спрямо ноември.

По-високото нарастване през декември е характерно за този период на годината предвид традиционно повишеното търсене на налични пари през коледните и новогодишни празници.

istock
istock

В края на декември делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,71%, като през четвъртото тримесечие на годината той се е увеличил с 0,11 процентни пункта спрямо края на септември 2020 г, отчитат в БНБ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg