Към края на юни 2023 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на почти 8,885 млрд. лева, съобщава Българската народна банка (БНБ).

Техният размер се увеличава на годишна база с 602,5 млн. лева (7,3 на сто) и със 78,5 млн. лева (0,9 на сто) спрямо март.

Като процент от прогнозния БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2023 г. е 4,8 на сто, при 5 на сто от БВП към юни 2022 г. и 4,7 на сто към края на първо тримесечие на 2023 г. 

Към края на юни 2023 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат почти 2,822 млрд. лева и на годишна база се увеличават с близо 140 млн. лева (5,2 на сто). 

Фондове свиха инвестициите в имоти у нас

Към края на юни относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции, от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 57,2 на сто, при 49,5 на сто година по-рано.

Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 28,6 на сто от общата сума на активите към юни 2023 г. при относителен дял от 33,4 на сто към юни 2022 г. и 29,1 на сто към март 2023 г. 

Към полугодието с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са домакинствата (37,7
на сто), застрахователните компании и пенсионните фондове (30,4 на сто) и нефинансовите предприятия (9,6 на сто). 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg