Правителството удължи мерките за хората и бизнеса заради пандемията от COVID-19. На заседанието си Министерски съвет прие промени в Постановление № 151 за определяне на условията и реда за изплащане на средства на работодатели за запазване на заетостта на в сектори, засегнати от разпространението от COVID-19.

Промените предвиждат удължаване на срока за изплащане на средствата по мярката 60/40 до 31 май 2021 г.

Средства ще продължат да се изплащат за работници, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. Работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г.

И през допълнителния период на прилагане на мярката размерът на подкрепата от държавата ще е в размер на 60 на сто от осигурителния доход и от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020 г.

За изплащане на средства ще могат да кандидатстват и работодатели, доказали спад на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, с не по-малко от 20 на сто спрямо усреднените приходи за 2019 г.

До 15 април 2021г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 януари до 31 март 2021г. Заявленията ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.

istock
istock

Удължава се и мярката за компенсиране на работници в затворени бизнеси. Те ще получават 75% от осигурителния им доход до края на юни 2021 г. Компенсациите ще се изплащат за не повече от 60 дни в рамките на 2020 родина и за не повече от 90 дни в рамките на 2021 година, в които наетите лица са ползвали неплатен отпуск заради наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.

До кога ще се получават компенсации по „Запази ме“

Срокът за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта в размер на 290 лв. месечно на работниците и служителите и самоосигуряващите се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ се удължава до 31 май 2021г.

istock
istock

Компенсации ще се изплащат след получаване на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg