Промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, според които отпусканите финансови помощи и средства (за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при роднини или близки и в приемни семейства) вече ще зависят от линията на бедност за страната, като база за определяне на критериите за достъп и размера им, а не от  гарантирания минимален доход.

Това се налага, тъй като с промените в Закона за социално подпомагане, гарантираният минимален доход е заменен с линията на бедност. Това предвиждат промени, качени за обществено обсъждане, които са предлага да влязат в сила от 1 юни тази година.

Предвижда се също така еднократната помощ за превенция на изоставянето и за реинтеграция в семейна среда да се предоставя до шест пъти в годината, а не както е досега – до четири пъти. Размерът на тази помощ ще бъде в съответствие със заложените в плана за действие по случая на детето цели и дейности. С предложените промени еднократната помощ за превенция на изоставянето ще може да се изплати незабавно – веднага след издаването на заповедта за нейното отпускане.

За подкрепа на детето и семейството по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето може да се отпускат месечни и еднократни финансови помощи, чрез които се подкрепя работата по случаи на превенция на изоставянето, реинтеграция в семейна среда, отглеждане на детето при близки или роднини или в приемно семейство.

Еднократната помощ може да се предоставя до четири пъти в годината. Тя е различна от месечната помощ и се отпуска, за да посрещне определена нужда, възникнала извънредно и необвързана с издръжката на детето. Месечните помощи се предоставят за издръжка на детето, настанено в семейството на роднини или близки. Отпускат се след проверка на доходите на семейството и се диференцират съобразно възрастта на детето и неговите потребности.

Какви детски и помощи за деца предвижда новият бюджет

С промените се предвижда още през първата година от следосиновителния период посещенията от ДСП в осиновителното семейство да са ежемесечни, а през втората година да се осъществяват не по-малко от веднъж на всеки три месеца (досега посещенията се осъществяваха не по- малко от четири пъти в годината).

istock
istock

Започнатите и неприключени до датата на влизане в сила на това постановление производства по предоставяне на финансови помощи и средства се довършват при новите условия, пише още в правилника.

До 30 юни 2023 г. финансовите помощи и средства, отпуснати преди 31 май 2023 г., се изменят служебно от дирекции „Социално подпомагане“, като размерите на помощите и средствата се определят в съответствие с това постановление.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg