Когато длъжникът не е намерен, за да му бъде връчена заповедта за изпълнение, съдът да му назначава особен представител, който да го защитава в заповедното производство, съответно да подаде възражение. Това предвиждат промени в Гражданския процесуален кодекс, внесени от депутати от ПП „Възраждане“.

Макар това да налага допълнителни разходи – разноските за особения представител ще се покриват в производството от кредитора, назначаването на особен представител ще гарантира защитата на правата на гражданите и юридическите лица, пише в мотивите към законопроекта.

Според вносителите все по-силно е усещането на гражданите и фирмите, че при заповедните производства техните интереси не са защитени и чрез процедурни похвати се стига до нарушаване на правото им та защита.

Голяма част от споровете в съда са заради нередовно връчени призовки, за неполучаването на съобщения и съответно преклудиране на правото им да правят възражение. Факт е, че много българи, както и търговски дружества сменят адреса си, като това не се отразява в съответните регистри към общините и МВР.

Предлагат и гражданите да обявяват фалит

Втората промяна, която предвижда законопроектът, е да отпадне възможността за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на извлечение от счетоводните книги на банките, държавните учреждения и общините, както и въз основа на запис на заповед, менителница или друга ценна книга на заповед. Т.е. да бъдат отменени т. 2 и т 10 на чл. 417 ГПК.

istock
istock

„Масови са случаите, когато банките не са изпълнили процедурите по предсрочна изискуемост на кредита, не са уведомили длъжника, не са изчислили вярно лихвите и разноските. Въпреки това те се възползват от незабавното заповедно производство, при което длъжникът едва след запор на банкови сметки, заплати, активи и възбрана на имуществото му, узнава, че е бил съден и то без право да се защити“, посочват вносителите на промените в ГПК.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg