Промяна в начина на изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военните предвиждат промени в Наредба № Н-12, качена за обществен обсъждане.

Предвижда се преводът на заплата да се извършва по банков път, като информацията за начислените възнаграждения и направените удръжки да се предоставя по електронен път чрез използваните в Министерство на отбраната и Българската армия информационни услуги.

При дисциплинарно наказание „понижаване във военно звание с една степен за срок от шест месеца до една година“, военнослужещите получават възнаграждение в размер на основното месечно възнаграждение, определено за званието, в което са понижени, от датата на налагане на дисциплинарното наказание до неговото изтичане.“.

Друго изменение предвижда военнослужещите, назначени на длъжности, за които длъжността изисква висше и старши офицерско звание, и притежаващи военно звание, с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността се определя основното месечно възнаграждение в съответствие с притежаваното от тях военно звание и за заеманата длъжност.

Вдигат заплатите на военнослужещи и цивилни служители

Въвежда се текст, който регламентира хипотезата при увеличение в размерите на основните месечни възнаграждения и/или допълнителните възнаграждения, размерите им да се индексират, считано от датата на увеличението, когато военнослужещите са в платен годишен отпуск и/или престояват в специални или временни задгранични щатове на министъра на отбраната.

istock
istock

Уточнява се начина на изчисляване на допълнителното възнаграждение по чл. 215 (заместване на отсъстващ повече от 30 работни дни военнослужещ) и чл. 216 (временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност).

Размерът на допълнителното възнаграждение на в първия случай е 25 на сто от месечното възнаграждение за длъжността и притежаваното военно звание на замествания, а при втория - 25 на сто от месечното възнаграждение за вакантната длъжност и притежаваното от военнослужещия военно звание.

Промените трябва да влязат в сила веднага след обнародването им в Държавен вестник.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase