Годишната инфлация в България се забави рязко през януари 2024 г. до 3,8% от 4,7% месец по-рано, сочат данните на Националния статистически институт. Това е най-ниската инфлация в нашата страна от август 2021 г. насам.

Средногодишната инфлация за периода февруари 2023 г. - януари 2024 г. достигна 8,4% спрямо периода февруари 2022 г. - януари 2023 г.

На месечна база инфлацията се повиши през януари с 0,5% спрямо предходния месец, когато нарасна с 0,3 на сто.

За месец най-голямо е увеличението на цените в потребителската група "жилища, вода, електроенергия, газ и други горива" (повишение с 2,2%), при хранителни продукти и безалкохолни напитки (с 1,0%), в образованието (с 0,8%), здравеопазването (с 0,6%), ресторанти и хотели (с 0,4%), разнообразни стоки и услуги (с 0,5%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (също с 0,5%).

Доходите у нас не компенсират инфлацията

Намаление е регистрирано при цените в групата "облекло и обувки" (спад с 3,5%) и в транспорта (понижение с 1,7%).

Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през януари 2024 г. се повиши с 0,2% на месечна база, докато хармонизираната потребителска инфлация на годишна база се забави рязко до 4,0% от 5,0% през декември 2023 г. ноември.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

Индексът на цените за малката потребителска кошница се повишава през първия месец на 2024 г.  с 1,3% спрямо декември 2023 г. 

Относно цените от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата най-сериозно повишение има при услугите (повишение с 3,7%), на хранителните продукти (с 1,1%) и на нехранителните стоки (с 0.1%).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase