В осем икономически дейности средните заплати са над средната за страната, която в края на 2023 г. е 2123 лева. Наетите в тези дейности са около 34% от всички. В единадесет икономически дейности обаче средните заплати са по-ниски, като в тях работят около 66% от всички наети. Това показват данни на Министерството на труда и социалната политика към края на 2023 г.

Най-високи са заплатите у нас в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – 4 852 лв., като за една година средната там нараства с 9,8%. В икономическа дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ е отчетена средна работна заплата от 3 278 лв., а ръстът й за година е  с 11,7%.

Във „Финансови и застрахователни дейности“ средната заплата е 3086 лв., и за година се вдига  с 8,2%. Работещите в „Професионални дейности и научни изследвания“ взимат 2 820 лв., в „Добивна промишленост“ - 2 797 лв., а в  „Държавно управление“ - 2 572 лв., където обаче и средната заплата е нараснала с близо 15 на сто за година.

Най-голямо увеличение има на заплатите в „Образование“ – с 16,7 на сто, като средната там вече е 2 526 лв. В „Хуманно здравеопазване и социална работа“ е отчетена средна работна заплата от 2 185 лв., което е годишен ръст от 10,3%.

От 11-те сектора с по-ниски заплати най-високи са възнагражденията в  икономическа дейност „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 1 803 лв., която се е повишила с 11,2%. Следват „Култура, спорт и развлечения“ -  1 808 лв., заплатите нарастват с 12,9% на годишна база, и „Операции с недвижими имоти“ -  1 836 лв., положителен ръст на годишна база от 12,4%.

Най-ниски остават заплатите в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – едва 1 304 лв., въпреки ръста от близо 20 на сто за година. В „Селско, горско и рибно стопанство“ се отчита средна работна заплата от 1 460 лв. през четвърто тримесечие на 2023 г., положителен ръст на годишна база от 5,5%. В „Транспорт, складиране и съобщения“ също има сериозно увеличение на заплатите – със 17,2%, като средната в края на 2023 г. вече е 1 742 лв.

Над два пъти разлика в заплатите у нас

Данните показват още, че работещите в обществения сектор взимат по-големи заплати от тези в частния. В частния сектор е отчетена средна работна заплата от 2 065 лв., 12,7 на сто номинален ръст в сравнение със същия период на 2022 г., докато в обществения средното възнаграждение е 2297 лв., ръст от 14% за година. В обществения сектор най-високи са заплатите в икономическа дейност „Финансови и застрахователни дейности“ – 5 102 лв., и те бият тези в частния, където най-високо е средното възнаграждение в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4 906 лв., за една година средната заплата там е нараснала с 9,5%.

МТСП
МТСП

Сериозна разлика има и при заплатите в различните области у нас. Областта с най-висока средна работна заплата е София (столица) – 2 900 лв., с 36,6% по-висока спрямо средната заплата за страната, в сравнение с тримесечие на 2022 г. нараства с 6,5%.

Областта с най-ниска средна работна заплата е Видин – 1 397 лв. Тя е около 65,8% от средната за страната, спрямо четвърто тримесечие на 2022 г. нараства с 2%. Други области с ниски средни заплати са Благоевград – 1 417 лв. (66,7% от средната за страната), Кюстендил – 1 424 лв. (67,1% от средната за страната), Смолян – 1 433 лв. (67,5% от средната за страната). Най-голям ръст на средната заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г., в сравнение със същия период на 2022 г., се отчита във Враца (11,4%) и Търговище (9,9%), най-малък във Видин – 2,0%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase